Werkwijze

Werkwijze

De lesstof die onze leerlingen krijgen, is vergelijkbaar met die van het regulier onderwijs. Daar waar nodig passen wij het programma aan. Belangrijk in ons onderwijs zijn de vakken leren leren, sociaal gedrag en communicatieve redzaamheid.

Onze leerlingen ontwikkelen deze competenties niet vanzelf door hun taalproblemen. Tijdens andere vakken kunnen leerlingen laten zien wat zij hebben geleerd. Wij leiden op voor:

  • vervolgopleiding in het regulier voortgezet onderwijs,
  • vervolgopleiding mbo,
  • reguliere arbeid,
  • beschermde arbeid.

In leerjaar 3 van de onderbouw doen de leerlingen een snuffelstage. Zo kunnen zij gericht kiezen voor de sector Economie, Groen, Techniek of Zorg & Welzijn. De lessen in de bovenbouw richten wij op het ontdekken van een passende richting binnen de gekozen sector. Ook het aanleren van een goede arbeidsverhouding is onderdeel van de opleiding. Voor leerlingen met het uitstroomprofiel beschermde arbeid hebben we een apart aanbod. Hierin houden wij rekening met de leerbehoeften van deze leerlingen. Zij krijgen een intensievere begeleiding van de leerkrachten.

Als leerlingen een sector hebben gekozen, gaan ze zich verder specialiseren binnen die gekozen sector. Dit doen zij met sectorlessen en stages. Binnen de sectorvakken bieden wij branche-gerichte opleidingen. Dit zijn officiële vakinhoudelijke programma’s waarvoor we ook een examen afnemen. Deze programma’s zijn samengesteld door verschillende beroepsbranches en sluiten dus aan op de arbeidsmarkt. Leerlingen kunnen de volgende certificaten halen.

  • Veiligheidscertificaat.
  • Werken in het grootgroen.
  • Werken in de grootkeuken.
  • Werken in de horeca.
  • Werken in het magazijn.
  • Werken in de groothuishouding.

Werkgevers of het mbo weten dan wat een leerling weet en kan. Door samenwerking met andere vso-scholen en scholen voor praktijkonderwijs kunnen wij een nog breder aanbod branche-gerichte cursussen aanbieden. Deze samenwerkende scholen in Zeeland zijn verenigd in de Zeeuwse Stichting Maatwerk.

Wilt u meer weten over ons aangepaste lesaanbod of over onze groepsindeling, leerlingenzorg, ontwikkelingsperspectief of leerroutes? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Aurisgoes.nl

Aurisgoes.nl

www.aurisgoes.nl is een website gemaakt door leerlingen voor leerlingen en hun ouders. Op deze website staat informatie en foto’s van activiteiten van de leerlingen. Ook vindt u hier groepsplannen. Om de informatie te kunnen zien, moet u inloggen. Heeft u geen inloggegevens en wel een kind op onze school? Neem dan contact op voor inloggegevens.

Klik hier om in te loggen

Vragen?

Heeft u vragen over de school of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op.