Aangepast lesaanbod

Aangepast lesaanbod

Zien, ruiken, proeven, voelen en ervaren zijn bij onze leerlingen vaak beter ontwikkeld dan horen en het gebruiken en begrijpen van taal. Daarom ondersteunen wij onze mondelinge en schriftelijke instructie en leerstof zoveel mogelijk visueel.

Wij gebruiken hiervoor de volgende middelen.

 • Beamers.
 • Vaste lesopbouw.
 • Digitale film- en fotocamera’s die de verslaglegging van de leerling ondersteunen.
 • Een digitaal portfolio van de leerling. Deze is ook voor ouders toegankelijk. U kunt dus thuis zien wat op school is gedaan.
 • Nederlands met Gebaren.
 • Het vak arbeidstraining waarin leerlingen vaardigheden leren die nodig zijn om stage te kunnen lopen.
 • Het vak produxy.nu. Per sector (Economie, Groen, Techniek, Zorg & Welzijn) draaien leerlingen een mini-onderneming. Zij doen de praktijk na met echte opdrachten en werkzaamheden. Zo leren zij met klanten omgaan.
 • Excursies.
 • Snuffelstages, oriĆ«nterende of specialiserende stages en plaatsingsstages.

Naast deze ondersteuning bieden wij leerlingen een extra aanbod. Een deel van dit extra aanbod staat hieronder.

 • Het vak eigen leertijd. In dit vak krijgen leerlingen ruimte om extra begeleiding of verwerkingstijd. Een leerkracht begeleidt dit. Op deze manier stimuleren wij eigen initiatief van de leerling en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling.
 • Binnen de lessen lichamelijke opvoeding werken we samen met het project Special Heroes. Topsporters verzorgen op school gastlessen voor de leerlingen.
 • Wij bieden slechthorende leerlingen de mogelijkheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Dit bieden wij ook aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.
 • Wij zijn aangesloten bij de Zeeuwse Stichting Maatwerk. Samen met alle vso-scholen en scholen voor praktijkonderwijs in Zeeland kunnen wij een breder uitstroomaanbod aanbieden. Dit geldt ook voor leerlingen die onze school hebben verlaten.
 • Wij besteden structureel aandacht aan het voorkomen en aanpakken van pesten. Dit combineren wij met aandacht voor cyberpesten en veilig internetgebruik. Wij betrekken ook ouders hierin.