Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Lestijden, vrije dagen en contactmomenten met ouders

Informatie over lestijden, vakanties en studiedagen staan in de jaarkalender.

informatie over contactmomenten met ouders staan op de pagina ouders. 

Vervoer leerlingen en verkeer rond de school

Leerlingen die in de directe omgeving van school wonen, kunnen met de fiets naar school komen. Leerlingen kunnen ook met een taxi of met het openbaar vervoer naar school komen. Het taxivervoer moet u elk jaar opnieuw aanvragen bij de afdeling Onderwijs van de gemeente waarin u woont. Onze school adviseert de gemeente hierin. Wij adviseren leerlingen die niet in het profiel ‘beschermde arbeid’ vallen om vanaf het derde jaar gebruik te maken van het openbaar vervoer. De gemeente waarin u woont, betaalt de kosten hiervan.

 

VeVo

 

Hoe kom je veilig van huis naar school en weer terug? Hoe ga je om met lastige verkeerssituaties? Waar zitten de gevaren in het verkeer en hoe voorkom je ongelukken?

 

Vragen die in onze verkeerslessen aan bod komen. We hebben ons aangesloten bij het VeVo-project van de gemeente en Provincie Zeeland. Onderwerpen die in de lessen aan bod komen zijn onder andere:

 

  • school-thuis route project
  • fietsenkeuring
  • kantelauto
  • dodehoek project
  • radar
  • remwegmetingen

 

De nadruk ligt steeds op het weggedrag van de leerlingen zelf. Dus op wat je zelf kunt veranderen om de verkeersveiligheid te verhogen en ongelukken te voorkomen.

Kamp en andere activiteiten

Wij organiseren de volgende vaste activiteiten.

 

  • Voor leerlingen van de klassen 4 en uitstroomleerlingen (oudste leerlingen) organiseren wij een wintersportkamp en stedentrip naar het buitenland.
  • Aan het einde van het schooljaar organiseren wij een schoolkamp voor alle leerlingen van de onderbouw (klas 1 t/m 3).
  • Door het jaar heen zijn er verschillende projecten en vinden er allerlei activiteiten plaats. Wij stellen u hiervan tijdig op de hoogte. Data hiervan vindt u ook terug in onze jaarkalender.

Schoolfotograaf

Jaarlijks maakt een medewerker van onze school schoolfoto’s. Deze foto’s geven wij digitaal mee aan de leerling.

Overblijven

Alle leerlingen kunnen tussen de middag op school eten. Leerlingen van de eerste en tweede klassen blijven in de school of op het plein. Leerlingen uit klas 3 en hoger mogen het plein verlaten (met toestemming van de ouders). Voor en door leerlingen wordt een paar keer per week catering verzorgd.

Leerlingendossier

Van elke leerling houden wij een dossier bij op school. Alleen schoolmedewerkers die met een leerling werken, de schoolleiding en de inspectie mogen deze gegevens inzien. Wilt u inzage in het dossier van uw kind? Maak dan een afspraak met de teamleider of directeur van onze school. Gegevens over leerlingen geven we alleen aan derden na schriftelijke toestemming van de ouders.

Adreslijst leerlingen en bereikbaarheid ouders

Adreslijst leerlingen
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een overzicht met de namen en adressen van de leerlingen uit de groep van uw kind. Wij vragen u van tevoren toestemming om het adres en telefoonnummer door te geven aan andere ouders uit de groep. Wij geven nooit geheime telefoonnummers door.

 

Bereikbaarheid ouders
Het is belangrijk dat we u in noodgevallen kunnen bereiken. Wij vragen u dan ook om een ‘noodnummer’ aan ons door te geven. Bij verandering van telefoonnummers rekenen wij er op dat u die verandering ook tijdig aan ons doorgeeft. Wij weten ook graag de gegevens van uw zorgverzekering. Jaarlijks vragen wij u persoonlijke gegevens te controleren en eventuele wijzigingen aan ons door te geven.

Handige links

www.autisme-nva.nl
Website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen.

 

www.landelijknetwerkautisme.nl
Website van het Landelijk Netwerk Autisme.

 

www.oudersenrugzak.nl
Website over de leerlinggebonden financiering.

 

Stichting Hoormij
Een belangrijke samenwerkingspartner is de belangenorganisatie Stichting Hoormij. Deze stichting is in 2015 ontstaan door samenvoeging van FOSS, NVVS en SH-jong.

 

www.fodok.nl
Website van de Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK). Deze organisatie behartigt de belangen van dove kinderen en hun ouders.

 

www.simea.nl
Siméa is de brancheorganisatie voor werknemers en werkgevers binnen het onderwijs aan en de zorg voor slechthorende kinderen, kinderen met spraaktaalmoeilijkheden en doven. De organisatie behartigt de belangen van haar leden op landelijk en regionaal niveau.

 

www.fenac.nl
FENAC staat voor de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra.

 

Zeeuwse Stichting Maatwerk
De Zeeuwse Stichting Maatwerk biedt voor elke leerling een oplossing. Deze website draagt bij aan het vinden van een oplossing en biedt een overzicht van het onderwijsaanbod per deelnemende school. Op deze manier worden scholen en organisaties uitgenodigd een kijkje in elkaars keuken te nemen. Het gaat hierbij om scholen en organisaties die betrokken zijn bij de arbeidstoeleiding van leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Wat binnen de eigen school of organisatie niet beschikbaar is, is via deze website wel te vinden bij een andere school of organisatie.

Ontruimingsplannen en bedrijfshulpverlening

Op basis van voorschriften zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Is er een zodanige calamiteit dat ontruiming noodzakelijk is, dan is in het ontruimingsplan geregeld dat iedereen naar een centrale plaats buiten het schoolterrein gaat. Vanaf die centrale plaats wordt verdere actie ondernomen. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Er is een aantal personeelsleden verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en de ontruiming. Zij zorgen dat de school zo veilig mogelijk is. Ook organiseren zij elk jaar een ontruimingsoefening voor alle leerlingen en het personeel. Zij scholen zich ieder jaar bij.

 

De school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RIE).