Ouders

Contactmomenten met ouders

Wij vinden een goed contact tussen de ouders en onze school heel belangrijk. Gedurende het jaar organiseren we dan ook verschillende contactmomenten. Wij verwachten van ouders dat zij zelf contact opnemen met ons als dat nodig is. Het contact loopt via de administratie van de school en via de mentor van de leerling. Wilt u contact over iets waarvoor u de mentor niet wilt benaderen? Neem dan contact op met één van onze teamleiders. Wij hebben de volgende vaste contactmomenten.

Vaste belmomenten door de mentor

De mentor van uw zoon of dochter neemt regelmatig contact op met u om de ontwikkelingen van de afgelopen periode te bespreken. Op deze manier proberen we school en thuis goed op elkaar aan te laten sluiten.

Ouderavonden

Jaarlijks plannen wij een aantal ouderavonden. U krijgt dan informatie over schoolactiviteiten zoals schoolkampen of belangrijke keuzemomenten voor leerlingen. Ook bespreken we informatieve onderwerpen. Zo zijn er gespreksavonden voor ouders over opvoedkundige thema’s en krijgt u informatie over de beperking van uw zoon of dochter.

Nieuwsbrieven

Een paar maal per jaar ontvangen ouders een nieuwsbrief. Deze staat op www.aurisgoes.nl. Om de nieuwsbrief te kunnen lezen, dient u te zijn ingelogd.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.

Heeft u belangstelling om mee te denken in de medezeggenschapsraad of wilt u meer informatie? Neem dan contact op onze school (0113) 217148.

Meer informatie

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag is vastgesteld op €175. Dit bedrag bestaat uit €75 voor
het jaarlijkse schoolkamp en €100 voor (educatieve) activiteiten en voorzieningen.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan excursies, museumbezoek, het kerstfeest, sinterklaascadeautjes, materiaal voor podiumoptredens en enkele voorzieningen (zoals een gymshirt, oordopjes en een koffiemok).

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage.

Over de betaling van de vrijwillige bijdrage ontvang je aan het begin van het schooljaar een bericht. Je kunt de bijdrage gespreid betalen. Mocht u dit willen, dan kan u dit per mail aangeven. Wil of kan je niet bijdragen, dan hoef je hier geen reden voor op te geven.