• Jaarkalender

Jaarkalender

Maandag 08.45 – 15.15 uur
Dinsdag 08.45 – 15.15 uur
Woensdag 08.45 – 13.00 uur
Donderdag 08.45 – 15.15 uur
Vrijdag 08.45 – 15.15 uur

 

Pauzes
10.30 – 10.45 uur: kwartier
12.15 – 12.45 uur: half uur, behalve op woensdag

 

Onderwijstijd en lesroosters
Leerlingen hebben 27 klokuren les per week. Dit komt neer op meer dan 1000 lesuren per jaar. Voor klassen zijn lesroosters gemaakt. In het lesrooster staat welke vakken we geven. Ook staat hier de vertaling in naar de leerroutes. Leerlingen met uitstroomprofiel ‘arbeid’ volgen deels andere vakken dan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs’.

Herfstvakantie Maandag 23 oktober 2023 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie Maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Maandag 12 februari 2024 t/m vrijdag 16 februari 2024
Goede vrijdag en Pasen Vrijdag 29 maart 2024 t/m 1 april 2024
Meivakantie Maandag 22 april 2024 t/m vrijdag 5 mei 2024
Hemelvaart Donderdag 9 mei 2024 en vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie Maandag 8 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024

Vakantierooster 2024 – 2025

Herfstvakantie 2024 21 t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie 2024/2025 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 2025 3 t/m 7 maart 2025
Meivakantie 2025 21 april t/m 2 mei 2025 (verlengde meivakantie)
Zomervakantie 2025 7 juli tot en met 15 augustus 2025

Wij organiseren regelmatig studiedagen voor het schoolteam. Wij doen dit om onze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden en op de hoogte te blijven van de laatste onderwijsmethodes. Ook zijn er dagen waarop wij leerlingbesprekingen houden. Leerlingen die les op school hebben zijn dan vrij. Leerlingen die stage lopen gaan gewoon naar stage!

Studiedagen (leerlingen vrij)
· 30 januari 2024
· 28 maart 2024
· 17 mei 2024

Periodieke evaluaties (leerlingen vrij)
· toetsweek 1: 6 t/m 10 november 2023
· PE2: 22 januari 2024
· toetsweek 2: 2 t/m 5 april 2024
· PE4: 10 juni 2024