• Jaarkalender

Jaarkalender

Maandag 08.45 – 15.15 uur
Dinsdag 08.45 – 15.15 uur
Woensdag 08.45 – 13.00 uur
Donderdag 08.45 – 15.15 uur
Vrijdag 08.45 – 15.15 uur

 

Pauzes
10.30 uur: kwartier
13.15 – 13.45 uur: half uur, behalve op woensdag

 

Onderwijstijd en lesroosters
Leerlingen hebben 27 klokuren les per week. Dit komt neer op meer dan 1000 lesuren per jaar. Voor klassen zijn lesroosters gemaakt. In het lesrooster staat welke vakken we geven. Ook staat hier de vertaling in naar de leerroutes. Leerlingen met uitstroomprofiel ‘arbeid’ volgen deels andere vakken dan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs’.

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 15-02-2021 t/m 19-02-2021
Goede Vrijdag + Pasen 02-04-2021 en 05-04-2021
Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaartsdag + vrije dag 13-05-2021 en 14-05-2021
Pinksteren 24-05-2021
Zomervakantie 26-07-2021 t/m 03-09-2021

Wij organiseren regelmatig studiedagen voor het schoolteam. Wij doen dit om onze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden en op de hoogte te blijven van de laatste onderwijsmethodes. Ook zijn er dagen waarop wij leerlingbesprekingen houden. Leerlingen die les op school hebben zijn dan vrij. Leerlingen die stage lopen gaan gewoon naar stage!

Studiedagen (leerlingen vrij)

23 september 2020
12 november 2020
18 maart 2021
22 juni 2021

Periodieke evaluaties (leerlingen vrij)

2 november 2020
9 februari 2021
21 april 2021
8 juli 2021