• Jaarkalender

Jaarkalender

Maandag 08.45 – 15.15 uur
Dinsdag 08.45 – 15.15 uur
Woensdag 08.45 – 13.00 uur
Donderdag 08.45 – 15.15 uur
Vrijdag 08.45 – 15.15 uur

 

Pauzes
10.30 uur: kwartier
13.15 – 13.45 uur: half uur, behalve op woensdag

 

Onderwijstijd en lesroosters
Leerlingen hebben 27 klokuren les per week. Dit komt neer op meer dan 1000 lesuren per jaar. Voor klassen zijn lesroosters gemaakt. In het lesrooster staat welke vakken we geven. Ook staat hier de vertaling in naar de leerroutes. Leerlingen met uitstroomprofiel ‘arbeid’ volgen deels andere vakken dan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs’.

Herfstvakantie Maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie Maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 februari 2023
Goede vrijdag en Pasen Vrijdag 7 april 2023 t/m 10 april 2023
Meivakantie Maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart Donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie Maandag 17 juli 2023 t/m vrijdag 25 augustus 2023

Wij organiseren regelmatig studiedagen voor het schoolteam. Wij doen dit om onze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden en op de hoogte te blijven van de laatste onderwijsmethodes. Ook zijn er dagen waarop wij leerlingbesprekingen houden. Leerlingen die les op school hebben zijn dan vrij. Leerlingen die stage lopen gaan gewoon naar stage!

Studiedagen (leerlingen vrij)
· Maandag 26 september 2022
· Vrijdag 23 december 2022
· Donderdag 23 maart 2023
· Woensdag 7 juni 2023

 

Periodieke evaluaties (leerlingen vrij)
· Woensdag 16 november 2022
· Dinsdag 31 januari 2023
· Dinsdag 11 april 2023
· Maandag 3 juli 2023