Leerroutes en lesurentabel

Leerroutes

Wij bieden de volgende leerroutes.

 • Aansluiting mbo
  Deze leerroute bereidt leerlingen voor op de Entree-opleiding of via de toelatingstoets op niveau 2 van het mbo.
 • Aansluiting reguliere arbeid
  Binnen deze leerroute werken wij met de leerlingen toe naar het verlaten van onze school met een arbeidscontract.
 • Beschermde arbeid
  Hierbij werken wij met de leerlingen toe naar een arbeidscontract waarbij de leerling nog een vorm van ondersteuning krijgt.
 • Vmbo-programma
  Wij bereiden leerlingen in drie jaar voor op doorstromen naar het reguliere vmbo. Leerlingen halen daar hun diploma.

Download