Auris College Goes Aurislogo

Werkwijze

De lesstof die onze leerlingen krijgen, is vergelijkbaar met die van het regulier onderwijs. Daar waar nodig passen wij het programma aan. Belangrijk in ons onderwijs zijn de vakken leren leren, sociaal gedrag en communicatieve redzaamheid. Onze leerlingen ontwikkelen deze competenties niet vanzelf door hun taalproblemen. Tijdens andere vakken kunnen leerlingen laten zien wat zij hebben geleerd. Wij leiden op voor:

 • vervolgopleiding in het regulier voortgezet onderwijs,
 • vervolgopleiding mbo,
 • reguliere arbeid,
 • beschermde arbeid.

In leerjaar 3 van de onderbouw doen de leerlingen een snuffelstage. Zo kunnen zij gericht kiezen voor de sector Economie, Groen, Techniek of Zorg & Welzijn. De lessen in de bovenbouw richten wij op het ontdekken van een passende richting binnen de gekozen sector. Ook het aanleren van een goede arbeidsverhouding is onderdeel van de opleiding. Voor leerlingen met het uitstroomprofiel beschermde arbeid hebben we een apart aanbod. Hierin houden wij rekening met de leerbehoeften van deze leerlingen. Zij krijgen een intensievere begeleiding van de leerkrachten.

Als leerlingen een sector hebben gekozen, gaan ze zich verder specialiseren binnen die gekozen sector. Dit doen zij met sectorlessen en stages. Binnen de sectorvakken bieden wij branche-gerichte opleidingen. Dit zijn officiële vakinhoudelijke programma's waarvoor we ook een examen afnemen. Deze programma's zijn samengesteld door verschillende beroepsbranches en sluiten dus aan op de arbeidsmarkt. Leerlingen kunnen de volgende certificaten halen.

 • Veiligheidscertificaat.
 • Werken in het grootgroen.
 • Werken in de grootkeuken.
 • Werken in de horeca.
 • Werken in het magazijn.
 • Werken in de groothuishouding.

Werkgevers of het mbo weten dan wat een leerling weet en kan. Door samenwerking met andere vso-scholen en scholen voor praktijkonderwijs kunnen wij een nog breder aanbod branche-gerichte cursussen aanbieden. Deze samenwerkende scholen in Zeeland zijn verenigd in de Zeeuwse Stichting Maatwerk.

Wilt u meer weten over ons aangepaste lesaanbod of over onze groepsindeling, leerlingenzorg, ontwikkelingsperspectief of leerroutes? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina. Hier vindt u ook meer informatie over www.aurisgoes.nl, een website door en voor leerlingen en hun ouders. Op deze website vindt u informatie en foto's van activiteiten en bijvoorbeeld groepsplannen. 

 • Communicatief redzaam
 • Communicatief redzaam

  Communicatie met volwassenen, met leeftijdgenoten en later met collega's en je leidinggevende wordt op het Auris College Goes aangeleerd. Deze vaardigheden ontwikkelen zich bij onze leerlingen niet als vanzelf. Het vak 'communicatieve redzaamheid' staat daarom op het rooster van alle leerlingen.

 • Sociaal gedrag
 • Sociaal gedrag

  Sociaal gedrag ontwikkelt zich bij onze leerlingen niet vanzelf. Voor jezelf opkomen, op een goede manier met anderen omgaan leren wij de leerlingen aan bij het vak 'sociaal gedrag'.

 • Zelfstandigheid
 • Zelfstandigheid

  Je werk kunnen plannen, je school- en/of werkspullen organiseren, vervolgstappen kunnen zetten. Heel belangrijk om na het Auris College Goes aan het werk te kunnen komen en blijven. Deze zaken zijn ook belangrijk om de stap naar vervolgonderwijs te kunnen maken. Leerlingen kunnen zich deze vaardigheden eigen maken in het vak 'leren leren'.

 • Autonomie
 • Autonomie

  Wij betrekken leerlingen in hun onderwijs en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Wij betrekken hen bij hun eigen vorderingen en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de keus voor techniek, zorg en welzijn, economie of groen, het behalen van de leerdoelen bij verschillende vakken en het bespreken van de ontwikkelingsperspectieven met de leerling tijdens het mentoruur.

 • Passend vervolg
 • Passend vervolg

  We streven ernaar dat onze leerlingen communicatief, sociaal en zelfstandig zijn en klaar zijn voor (begeleide) arbeid, vervolgonderwijs op het ROC of vervolgonderwijs in het regulier voortgezet onderwijs.

 • DCCookieLaw