Samenwerken voor een passende plek

27 juni 2024

Begin februari maakten we bekend dat het Auris College Goes gaat sluiten. Auris, de scholen, samenwerkingsverbanden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vinden het belangrijk dat alle leerlingen van het Auris College een passende vervolgschool krijgen. Daarom hebben we afgesproken er samen voor te zorgen dat er voor alle leerlingen een goede passende oplossing komt. Er is een statement gemaakt namens alle betrokkenen. We zijn blij dat we samen met deze organisaties op zoek gaan naar de beste plek voor onze leerlingen:

  • Samenwerkingsverbanden Passend Voortgezet Onderwijs in Zeeland: SPVO (Oosterschelderegio), PVOW (Walcheren) en VOZV (Zeeuws-Vlaanderen).
  • Schoolbesturen voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en MBO in Zeeland: Pontes Scholengroep, Christelijk Voortgezet Onderwijs (Ostrea Lyceum), Mondia Scholengroep, CSW, VO Zeeuws-Vlaanderen, Scalda en Ozeo.
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/ Directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning.
  • Schoolbestuur voor cluster-2-leerlingen: Koninklijke Auris Groep.