Raden en vertrouwenspersonen

Leerlingraad

Contactpersoon voor de leerlingenraad is Gildo Houtekamer.

Vertrouwenspersoon

Pascal Huyskens

Annemieke Houmes

Coördinator veiligheid en aanspreekpersoon bij pesten

Angenie van der Made