Auris College Goes Aurislogo

Aangepast lesaanbod

Zien, ruiken, proeven, voelen en ervaren zijn bij onze leerlingen vaak beter ontwikkeld dan horen en het gebruiken en begrijpen van taal. Daarom ondersteunen wij onze mondelinge en schriftelijke instructie en leerstof zoveel mogelijk visueel. Wij gebruiken hiervoor de volgende middelen.

 • Beamers.
 • Vaste lesopbouw.
 • Digitale film- en fotocamera's die de verslaglegging van de leerling ondersteunen.
 • Een digitaal portfolio van de leerling. Deze is ook voor ouders toegankelijk. U kunt dus thuis zien wat op school is gedaan.
 • Nederlands met Gebaren.
 • Het vak arbeidstraining waarin leerlingen vaardigheden leren die nodig zijn om stage te kunnen lopen.
 • Het vak produxy.nu. Per sector (Economie, Groen, Techniek, Zorg & Welzijn) draaien leerlingen een mini-onderneming. Zij doen de praktijk na met echte opdrachten en werkzaamheden. Zo leren zij met klanten omgaan.
 • Excursies.
 • Snuffelstages, oriënterende of specialiserende stages en plaatsingsstages.

Naast deze ondersteuning bieden wij leerlingen een extra aanbod. Een deel van dit extra aanbod staat hieronder.

 • Het vak eigen leertijd. In dit vak krijgen leerlingen ruimte om extra begeleiding of verwerkingstijd. Een leerkracht begeleidt dit. Op deze manier stimuleren wij eigen initiatief van de leerling en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling.
 • Binnen de lessen lichamelijke opvoeding werken we samen met het project Special Heroes. Topsporters verzorgen op school gastlessen voor de leerlingen.
 • Wij bieden slechthorende leerlingen de mogelijkheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Dit bieden wij ook aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.
 • Wij zijn aangesloten bij de Zeeuwse Stichting Maatwerk. Samen met alle vso-scholen en scholen voor praktijkonderwijs in Zeeland kunnen wij een breder uitstroomaanbod aanbieden. Dit geldt ook voor leerlingen die onze school hebben verlaten.
 • Wij besteden structureel aandacht aan het voorkomen en aanpakken van pesten. Dit combineren wij met aandacht voor cyberpesten en veilig internetgebruik. Wij betrekken ook ouders hierin.
 • Communicatief redzaam
 • Communicatief redzaam

  Communicatie met volwassenen, met leeftijdgenoten en later met collega's en je leidinggevende wordt op het Auris College Goes aangeleerd. Deze vaardigheden ontwikkelen zich bij onze leerlingen niet als vanzelf. Het vak 'communicatieve redzaamheid' staat daarom op het rooster van alle leerlingen.

 • Sociaal gedrag
 • Sociaal gedrag

  Sociaal gedrag ontwikkelt zich bij onze leerlingen niet vanzelf. Voor jezelf opkomen, op een goede manier met anderen omgaan leren wij de leerlingen aan bij het vak 'sociaal gedrag'.

 • Zelfstandigheid
 • Zelfstandigheid

  Je werk kunnen plannen, je school- en/of werkspullen organiseren, vervolgstappen kunnen zetten. Heel belangrijk om na het Auris College Goes aan het werk te kunnen komen en blijven. Deze zaken zijn ook belangrijk om de stap naar vervolgonderwijs te kunnen maken. Leerlingen kunnen zich deze vaardigheden eigen maken in het vak 'leren leren'.

 • Autonomie
 • Autonomie

  Wij betrekken leerlingen in hun onderwijs en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Wij betrekken hen bij hun eigen vorderingen en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de keus voor techniek, zorg en welzijn, economie of groen, het behalen van de leerdoelen bij verschillende vakken en het bespreken van de ontwikkelingsperspectieven met de leerling tijdens het mentoruur.

 • Passend vervolg
 • Passend vervolg

  We streven ernaar dat onze leerlingen communicatief, sociaal en zelfstandig zijn en klaar zijn voor (begeleide) arbeid, vervolgonderwijs op het ROC of vervolgonderwijs in het regulier voortgezet onderwijs.

 • DCCookieLaw