Auris College Goes Aurislogo

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar stellen we de ouderbijdrage vast. Dit is een vrijwillige bijdrage die we aan ouders vragen. We organiseren hiervan activiteiten voor de leerlingen. De bijdrage is erg welkom en is voor dit schooljaar vastgesteld op € 175. We besteden dit bedrag als volgt.

Oudebijdrage leerjaar 1, 2 en 3 (onderbouw)

  • € 50 aan werkmateriaal
  • € 75 aan de werkweek
  • € 50 aan schoolactiviteiten

Ouderbijdrage bovenbouw (uitstroomgroepen en Arbeid bovenbouw)

  • € 50 aan werkmateriaal
  • € 50 aan schoolactiviteiten

Er wordt op een later moment kampgeld gevraagd voor de leerlingen die meegaan met het bovenbouwkamp.

Wij vragen u aan het begin van het jaar om de ouderbijdrage over te maken. Onze leerlingen mogen altijd mee op kamp, ook als u de bijdrage niet kunt betalen.