Auris College Goes Aurislogo

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar stellen we de ouderbijdrage vast. Dit is een vrijwillige bijdrage die we aan ouders vragen. We organiseren hiervan activiteiten voor de leerlingen. De bijdrage is erg welkom en is voor dit schooljaar vastgesteld op € 175. We besteden dit bedrag als volgt.

Oudebijdrage leerjaar 1, 2 en 3 (onderbouw)

 • € 50 aan werkmateriaal
 • € 75 aan de kamp
 • € 50 aan schoolactiviteiten

Ouderbijdrage bovenbouw (uitstroomgroepen en Arbeid bovenbouw)

 • € 50 aan werkmateriaal
 • € 50 aan schoolactiviteiten

Er wordt op een later moment kampgeld gevraagd voor de leerlingen die meegaan met het bovenbouwkamp.

Wij vragen u aan het begin van het jaar om de ouderbijdrage over te maken. Onze leerlingen mogen altijd mee op kamp, ook als u de bijdrage niet kunt betalen.

 • Communicatief redzaam
 • Communicatief redzaam

  Communicatie met volwassenen, met leeftijdgenoten en later met collega's en je leidinggevende wordt op het Auris College Goes aangeleerd. Deze vaardigheden ontwikkelen zich bij onze leerlingen niet als vanzelf. Het vak 'communicatieve redzaamheid' staat daarom op het rooster van alle leerlingen.

 • Sociaal gedrag
 • Sociaal gedrag

  Sociaal gedrag ontwikkelt zich bij onze leerlingen niet vanzelf. Voor jezelf opkomen, op een goede manier met anderen omgaan leren wij de leerlingen aan bij het vak 'sociaal gedrag'.

 • Zelfstandigheid
 • Zelfstandigheid

  Je werk kunnen plannen, je school- en/of werkspullen organiseren, vervolgstappen kunnen zetten. Heel belangrijk om na het Auris College Goes aan het werk te kunnen komen en blijven. Deze zaken zijn ook belangrijk om de stap naar vervolgonderwijs te kunnen maken. Leerlingen kunnen zich deze vaardigheden eigen maken in het vak 'leren leren'.

 • Autonomie
 • Autonomie

  Wij betrekken leerlingen in hun onderwijs en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Wij betrekken hen bij hun eigen vorderingen en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de keus voor techniek, zorg en welzijn, economie of groen, het behalen van de leerdoelen bij verschillende vakken en het bespreken van de ontwikkelingsperspectieven met de leerling tijdens het mentoruur.

 • Passend vervolg
 • Passend vervolg

  We streven ernaar dat onze leerlingen communicatief, sociaal en zelfstandig zijn en klaar zijn voor (begeleide) arbeid, vervolgonderwijs op het ROC of vervolgonderwijs in het regulier voortgezet onderwijs.

 • DCCookieLaw