Auris College Goes Aurislogo

Uitstroom en nazorg

Auris College Goes verleent nazorg aan ex-leerlingen. Wij volgen hen gedurende één kalenderjaar in hun ontwikkeling. Zo zien wij of onze voorspelling van het uitstroomniveau goed was en kunnen wij hen nazorg bieden. Als nazorg bieden wij (bij)scholing, coaching en/of begeleiding. Wij doen dit via ons Pro-Bureau. Ex-leerlingen kunnen hier een sollicitatietraining volgen, autotheorielessen volgen of een VCA-diploma halen.

Schoolverlaters

In het schooljaar 2017-2018 hebben 31 leerlingen het Auris College Goes verlaten. Hiervan zijn 4 leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan, 13 leerlingen zijn doorgestroomd naar het mbo. Er zijn 3 leerlingen naar een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan.

In het schooljaar 2016-2017 hebben 21 leerlingen het Auris College Goes verlaten. Hiervan zijn 2 leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan, 8 leerlingen zijn doorgestroomd naar het mbo, 5 leerlingen zijn op een reguliere arbeidsplaats aan het werk gegaan. Er zijn twee leerlingen naar een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan.

In het schooljaar 2015-2016 hebben 22 leerlingen het Auris College Goes verlaten. Hiervan is 1 leerling naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan, 13 leerlingen zijn doorgestroomd naar het mbo, 2 leerlingen zijn op een reguliere arbeidsplaats aan het werk gegaan. Er zijn 4 leerlingen naar een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan.

In september 2016 stellen wij de ambities vast voor de uitstroom van leerlingen.

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. In september 2016 stellen wij de ambities vast voor de uitstroom van leerlingen. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 25 van de 31 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 81%. Bij 5 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 16%. Bij 1 leerling kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 3%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 17 van de 22 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 77%. Bij 5 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 23%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 zijn uitgestroomd, is er bij 16 van de 21 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 76%. Bij 5 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 24%.

 • Communicatief redzaam
 • Communicatief redzaam

  Communicatie met volwassenen, met leeftijdgenoten en later met collega's en je leidinggevende wordt op het Auris College Goes aangeleerd. Deze vaardigheden ontwikkelen zich bij onze leerlingen niet als vanzelf. Het vak 'communicatieve redzaamheid' staat daarom op het rooster van alle leerlingen.

 • Sociaal gedrag
 • Sociaal gedrag

  Sociaal gedrag ontwikkelt zich bij onze leerlingen niet vanzelf. Voor jezelf opkomen, op een goede manier met anderen omgaan leren wij de leerlingen aan bij het vak 'sociaal gedrag'.

 • Zelfstandigheid
 • Zelfstandigheid

  Je werk kunnen plannen, je school- en/of werkspullen organiseren, vervolgstappen kunnen zetten. Heel belangrijk om na het Auris College Goes aan het werk te kunnen komen en blijven. Deze zaken zijn ook belangrijk om de stap naar vervolgonderwijs te kunnen maken. Leerlingen kunnen zich deze vaardigheden eigen maken in het vak 'leren leren'.

 • Autonomie
 • Autonomie

  Wij betrekken leerlingen in hun onderwijs en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Wij betrekken hen bij hun eigen vorderingen en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de keus voor techniek, zorg en welzijn, economie of groen, het behalen van de leerdoelen bij verschillende vakken en het bespreken van de ontwikkelingsperspectieven met de leerling tijdens het mentoruur.

 • Passend vervolg
 • Passend vervolg

  We streven ernaar dat onze leerlingen communicatief, sociaal en zelfstandig zijn en klaar zijn voor arbeid, vervolgonderwijs op het ROC of vervolgonderwijs in het regulier voortgezet onderwijs.

 • DCCookieLaw