Auris College Goes Aurislogo

Uitstroom en nazorg

Auris College Goes verleent nazorg aan ex-leerlingen. Wij volgen hen gedurende één kalenderjaar in hun ontwikkeling. Zo zien wij of onze voorspelling van het uitstroomniveau goed was en kunnen wij hen nazorg bieden. Als nazorg bieden wij (bij)scholing, coaching en/of begeleiding. Wij doen dit via ons Pro-Bureau. Ex-leerlingen kunnen hier een sollicitatietraining volgen, autotheorielessen volgen of een VCA-diploma halen.

Schoolverlaters

In het schooljaar 2016-2017 hebben 21 leerlingen het Auris College Goes verlaten. Hiervan zijn 2 leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan, 8 leerlingen zijn doorgestroomd naar het mbo, 5 leerlingen zijn op een reguliere arbeidsplaats aan het werk gegaan. Er zijn twee leerlingen naar een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan.

In het schooljaar 2015-2016 hebben 22 leerlingen het Auris College Goes verlaten. Hiervan is 1 leerling naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan, 13 leerlingen zijn doorgestroomd naar het mbo, 2 leerlingen zijn op een reguliere arbeidsplaats aan het werk gegaan. Er zijn 4 leerlingen naar een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan.

In het schooljaar 2014-2015 hebben 31 leerlingen het Auris College Goes verlaten. Hiervan zijn 4 leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan, 14 leerlingen zijn doorgestroomd naar het mbo, 4 leerlingen zijn op een reguliere arbeidsplaats aan het werk gegaan. Er zijn 2 leerlingen naar een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan.

In september 2016 stellen wij de ambities vast voor de uitstroom van leerlingen.

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. In september 2016 stellen wij de ambities vast voor de uitstroom van leerlingen. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 zijn uitgestroomd, is er bij 22 van de 25 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 88%. Bij 3 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 12%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 25 van de 31 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 81%. Bij 5 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 16%. Bij 1 leerling kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 3%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 17 van de 22 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 77%. Bij 5 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 23%.