Auris College Goes Aurislogo

Pro-Bureau en avondschool

Pro-Bureau is een samenwerkingsverband van Zeeuwse scholen om leerlingen te helpen die al van school af zijn. Heb je moeite je weg te vinden of kom je kennis of vaardigheden tekort? Kijk eens of we je kunnen helpen!

Avondschool
Wij bieden verschillende cursussen aan op onze avondschool.

 • Sollicitatietraining; cv, brief, gesprek, presentatie van jezelf
 • Sociale vaardigheden / sociale netwerken (wat kan wel en wat kan niet)
 • Communicatie op de werkvloer en daarbuiten
 • Praktisch Nederlands, Nederlands lezen, begrijpen en verwerken
 • Theorie rijbewijs (onder andere voor mensen met autisme)

Meer informatie kunt u opvragen bij de administratie van onze school (0113) 217148. 

 • Communicatief redzaam
 • Communicatief redzaam

  Communicatie met volwassenen, met leeftijdgenoten en later met collega's en je leidinggevende wordt op het Auris College Goes aangeleerd. Deze vaardigheden ontwikkelen zich bij onze leerlingen niet als vanzelf. Het vak 'communicatieve redzaamheid' staat daarom op het rooster van alle leerlingen.

 • Sociaal gedrag
 • Sociaal gedrag

  Sociaal gedrag ontwikkelt zich bij onze leerlingen niet vanzelf. Voor jezelf opkomen, op een goede manier met anderen omgaan leren wij de leerlingen aan bij het vak 'sociaal gedrag'.

 • Zelfstandigheid
 • Zelfstandigheid

  Je werk kunnen plannen, je school- en/of werkspullen organiseren, vervolgstappen kunnen zetten. Heel belangrijk om na het Auris College Goes aan het werk te kunnen komen en blijven. Deze zaken zijn ook belangrijk om de stap naar vervolgonderwijs te kunnen maken. Leerlingen kunnen zich deze vaardigheden eigen maken in het vak 'leren leren'.

 • Autonomie
 • Autonomie

  Wij betrekken leerlingen in hun onderwijs en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Wij betrekken hen bij hun eigen vorderingen en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de keus voor techniek, zorg en welzijn, economie of groen, het behalen van de leerdoelen bij verschillende vakken en het bespreken van de ontwikkelingsperspectieven met de leerling tijdens het mentoruur.

 • Passend vervolg
 • Passend vervolg

  We streven ernaar dat onze leerlingen communicatief, sociaal en zelfstandig zijn en klaar zijn voor arbeid, vervolgonderwijs op het ROC of vervolgonderwijs in het regulier voortgezet onderwijs.

 • DCCookieLaw