Auris College Goes Aurislogo

Deel dit artikel


Oproep leden voor de medezeggenschap

Wilt u meepraten over het onderwijsbeleid van Auris? Wilt u bijdragen aan de kwaliteit van onze scholen? Stel u dan verkiesbaar voor de medezeggenschap binnen Auris.

Wij zoeken ouders voor de Auris brede medezeggenschapsraad en voor de regionale Deelraad. Auris vindt de medezeggenschap van en door ouders heel belangrijk. Wij horen graag wat u vindt en wat uw ideeën zijn. 

Meer informatie over de medezeggenschap binnen Auris en de verkiezingen ontvangt u binnenkort via de post en vindt u op onze website. Wilt u zich nu al verkiesbaar stellen, stuur dan een mail naar gmr@auris.nl.

 • Communicatief redzaam
 • Communicatief redzaam

  Communicatie met volwassenen, met leeftijdgenoten en later met collega's en je leidinggevende wordt op het Auris College Goes aangeleerd. Deze vaardigheden ontwikkelen zich bij onze leerlingen niet als vanzelf. Het vak 'communicatieve redzaamheid' staat daarom op het rooster van alle leerlingen.

 • Sociaal gedrag
 • Sociaal gedrag

  Sociaal gedrag ontwikkelt zich bij onze leerlingen niet vanzelf. Voor jezelf opkomen, op een goede manier met anderen omgaan leren wij de leerlingen aan bij het vak 'sociaal gedrag'.

 • Zelfstandigheid
 • Zelfstandigheid

  Je werk kunnen plannen, je school- en/of werkspullen organiseren, vervolgstappen kunnen zetten. Heel belangrijk om na het Auris College Goes aan het werk te kunnen komen en blijven. Deze zaken zijn ook belangrijk om de stap naar vervolgonderwijs te kunnen maken. Leerlingen kunnen zich deze vaardigheden eigen maken in het vak 'leren leren'.

 • Autonomie
 • Autonomie

  Wij betrekken leerlingen in hun onderwijs en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Wij betrekken hen bij hun eigen vorderingen en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de keus voor techniek, zorg en welzijn, economie of groen, het behalen van de leerdoelen bij verschillende vakken en het bespreken van de ontwikkelingsperspectieven met de leerling tijdens het mentoruur.

 • Passend vervolg
 • Passend vervolg

  We streven ernaar dat onze leerlingen communicatief, sociaal en zelfstandig zijn en klaar zijn voor arbeid, vervolgonderwijs op het ROC of vervolgonderwijs in het regulier voortgezet onderwijs.

 • DCCookieLaw