Auris College Goes Aurislogo

Onze school

Het Auris College Goes is een school voor leerlingen van 12 tot 21 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met horen of taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Leerlingen met een onderwijsarrangement van Auris zijn welkom op onze school.

Wij bereiden leerlingen voor op arbeid of vervolgonderwijs in het regulier voortgezet onderwijs of MBO. Wij stemmen het lesaanbod af op de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Op onze school leren leerlingen hun eigen talenten te ontwikkelen en om te gaan met hun beperking. Onze leerlingen leren hoe zij een goed college kunnen zijn. Een collega die voldoende zelfstandig is, zich op sociaal gebied kan redden en die kan aangeven wat hij of zij nodig heeft. Zelfstandigheid, sociaal gedrag en communicatieve redzaamheid zijn daarmee de kernvaardigheden die wij onze leerlingen willen aanleren.

Ruim de helft van onze leerlingen stroomt uit naar regulier middelbaar beroepsonderwijs (ROC). Ongeveer 35% van de leerlingen verlaat onze school met een arbeidscontract. Ongeveer 5% van onze leerlingen vindt een goede plaats bij een vorm van aangepaste arbeid.

Auris College Goes heeft een windmolen, waarmee we het gebouw kunnen verlichten en verwarmen. De 'thinkman' zit op het dak van de school en wijst naar de windmolen en de zonnecollectoren op het dak.

     

Wilt u meer weten over onze werkwijze, regels en procedures, praktische informatie, vrijwillige ouderbijdrage, medezeggenschap of ons intern stagebedrijf Produxy? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina. 

 • Communicatief redzaam
 • Communicatief redzaam

  Communicatie met volwassenen, met leeftijdgenoten en later met collega's en je leidinggevende wordt op het Auris College Goes aangeleerd. Deze vaardigheden ontwikkelen zich bij onze leerlingen niet als vanzelf. Het vak 'communicatieve redzaamheid' staat daarom op het rooster van alle leerlingen.

 • Sociaal gedrag
 • Sociaal gedrag

  Sociaal gedrag ontwikkelt zich bij onze leerlingen niet vanzelf. Voor jezelf opkomen, op een goede manier met anderen omgaan leren wij de leerlingen aan bij het vak 'sociaal gedrag'.

 • Zelfstandigheid
 • Zelfstandigheid

  Je werk kunnen plannen, je school- en/of werkspullen organiseren, vervolgstappen kunnen zetten. Heel belangrijk om na het Auris College Goes aan het werk te kunnen komen en blijven. Deze zaken zijn ook belangrijk om de stap naar vervolgonderwijs te kunnen maken. Leerlingen kunnen zich deze vaardigheden eigen maken in het vak 'leren leren'.

 • Autonomie
 • Autonomie

  Wij betrekken leerlingen in hun onderwijs en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Wij betrekken hen bij hun eigen vorderingen en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de keus voor techniek, zorg en welzijn, economie of groen, het behalen van de leerdoelen bij verschillende vakken en het bespreken van de ontwikkelingsperspectieven met de leerling tijdens het mentoruur.

 • Passend vervolg
 • Passend vervolg

  We streven ernaar dat onze leerlingen communicatief, sociaal en zelfstandig zijn en klaar zijn voor (begeleide) arbeid, vervolgonderwijs op het ROC of vervolgonderwijs in het regulier voortgezet onderwijs.